T.T.T.
24/09/2021

S’identificaran i proposaran les millors eines per a una òptima gestió del talent a les empreses i organitzacions turístiques.

Empreses i organitzacions del CoE in Tourism Innovation impulsen conjuntament projectes innovadors per a un turisme més resilient i sostenible, entre els quals figura un estudi pilot que analitza les dades dels motors de reserves per conèixer el perfil dels visitants a les atraccions turístiques catalanes, així com un projecte que identificarà i proposarà les millors eines per a una òptima gestió del talent a les empreses i organitzacions turístiques.

En aquest sentit, “la col·laboració publicoprivada entre les empreses i organitzacions que són promotores del Centre d’Excel·lència en Innovació Turística permet generar conjuntament les eines necessàries per abordar els reptes i tendències del turisme, a fi i efecte de reactivar l’activitat turística i fer-la més resilient”, assenyala el gerent del CoE in Tourism Innovation i director d’operacions del Departament d’Innovació Turística d’Eurecat, Ignacio de las Cuevas.

Actualment, està en marxa l’estudi pilot del perfil de visitants d’atraccions turístiques a Catalunya a través de dades i variables de les reserves realitzades pels turistes mitjançant motors de gestió de les atraccions. Els resultats obtinguts permetran conèixer els perfils i les característiques dels turistes que visiten les atraccions turístiques de les diverses destinacions catalanes. Les dades, seleccionades pel Grup de Treball de Dades dels promotors del CoE, permetran elaborar informes d’anàlisi i de segmentació dels turistes mitjançant l’obtenció d’indicadors com, per exemple, l’origen dels clients, els canals de venda, l’antelació de la reserva o les tipologies de tarifa, entre d’altres.

D’altra banda, amb un enfocament de recerca qualitatiu, el projecte posat en marxa pel Grup de Treball de Gestió de Talent consisteix en identificar, analitzar i proposar les millors eines que es troben a l’abast per a una òptima gestió del talent en el marc de les empreses i organitzacions que formen part del Centre d’Excel·lència en Innovació Turística.

Finalment, en la mateixa línia de potenciar la participació dels agents que formen la cadena de valor del turisme i la col·laboració entre ells per generar nous projectes tractors, es treballa en la constitució del Consell Acadèmic del Centre d’Excel·lència en Innovació Turística, format per una àmplia representació d’institucions acadèmiques catalanes amb estudis o unitats de recerca especialitzades en Turisme.