T.T.T.
29/10/2021

Aquesta potestat, fins ara només la tenia l’Ajuntament de Barcelona, que encara no l’ha exercit.

L’opció de posar limitacions temporals i períodes màxims de vigència per als pisos turístics s’amplia a tots els municipis de Catalunya, segons el projecte de llei de mesures fiscals i financeres, l’anomenada llei d’acompanyament dels pressupostos.

Aquesta potestat, fins ara només la tenia l’Ajuntament de Barcelona, que encara no l’ha exercit. És més, el consistori ha prohibit des de fa més d’un any l’activitat del lloguer d’habitacions turístiques. La modificació que inclou la llei d’acompanyament, permetrà a tots els ajuntaments catalans limitar les activitats d’allotjament turístic en habitatges d’ús turístic, mitjançant ordenances municipals.

D’aquesta manera es podrà fixar un termini màxim d’activitat dels pisos turístics, on es lloga l’habitatge sencer, i de les llars compartides, on el turista es queda a dormir a canvi contraprestació econòmica durant menys d’un mes en un pis on resideix el propietari.